Sosyal Bilgiler

Sosyal Bilgiler Bölümü olarak amacımız demokrasi ve insan hakları konularında duyarlı, sosyal sorunların çözümünde kullanabileceği bilgi, tutum ve becerileri geliştiren, öğrendiklerini yaşama uyarlayabilen, sorumluluklarını yerine getirirken haklarını koruyan ve kullanabilen bireyler yetiştirmektir.

Atatürk ilke ve inkılâpları ışığında demokratik yaşam kurallarını öğrenen, beraber yaşama, sorumluluk alma ve karar verme becerilerini geliştiren bireyler yetiştirmek en temel gayemizdir

Sosyal Bilgiler dersinde öğrenciler, gelişen teknolojiyi eğitim ortamında kullanarak, dersin içeriğini görsel olarak algılayıp, birden fazla duyu organıyla öğrenmeyi gerçekleştirmektedirler. Ders içinde kullanılan drama, tartışma, örnek olay gibi yöntem ve tekniklerle duygusal zekâlarının gelişimine katkı sağlarken işbirlikli öğrenme ile gerek okul içinde gerekse okul dışında ki faaliyetleriyle araştırma ve keşfetme becerilerini geliştirmektedirler.