Matematik

Bilirsiniz , çoğunlukla  matematik zor ve sevilmeyen bir ders olarak tanınır. Oysa biz ilk dersimizde bunun böyle olmadığına çocuklarımızı inandırıyoruz. Eğer  öğrenci  soruyu doğru  okumuş ve anlamışsa , yorum yapmaya çekinmeden  derse katılabiliyorsa  zaten  sorun  yarı yarıya  çözülmüş demektir. Önemli olan çocukta   o   öz güveni oluşturabilmektir. Sık sık tahtaya  kalkmak  ve derse katılımından dolayı  takdir görmek , dersi  ve öğretmeni  sevdirebilmenin en kolay yollarındandır.

Müfredatta  belirlenen  konuların  sınıfta aktarımını  yapıp , hafta sonu ödevleri ile pekiştirilmesini  yapıyoruz.  Öğrencilere ön hazırlık görevi  vererek  sınıf içi sunumlar yapıyoruz.Sınıflarımızda  akıllı tahta kullanmaktayız.  Proje  ve  performans  ödevleri  ile yaratıcılık duygularını geliştirmeyi amaçlıyoruz.

Özellikle 8. Sınıflarda   TEOG sınavına  hazırlanırken sınıf içi yaprak testler ve deneme sınavları na   ağırlık  vermekteyiz .

Amacımız  başarıyı ve mutluluğu  yakalamaktır
/resimler/sayfalar/pdf/matpdf_29aa4.pdf