İngilizce

ÖZEL DİLKO ORTAOKULU  İNGİLİZCE EĞİTİM PROGRAMI

 
Özel Dilko Ortaokulu uygulanan dil eğitim programı üniversite öğretim üyeleri ile akademik işbirliği yapılarak hazırlanmaktadır. Uygulanan İngilizce eğitimi uluslararası standartlarda olup Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı’na (CEF- Common European Framework)  dayalıdır ve 21. Yüzyıl öğrenme becerilerini kazandırmaya yönelik hazırlanmıştır.
 
Okulumuzdaki uygulanan dil eğitimi programının genel hedefleri;
-         Öğrencilerimize uluslararası standartta dil eğitimi vererek onların dünya vatandaşı olmalarına katkıda bulunmak,
-         Öğrencilerimize 21. Yüzyıl öğrenme becerilerini kazandırarak, onları çağın gereksinimlerini karşılayacak bireyler olarak yetiştirmek,
-         Öğrencilerimize öğrenmeyi öğretmek ve böylece yaşam boyu öğrenme kavramını küçük yaşlardan kazandırmak,
-         Öğrencilerimizin akademik, mesleki ve sosyal alanlarda kendilerini sözlü ve yazılı olarak yabancı dilde ifade etmelerini sağlamaktır.
 
Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı (ADÖÇ) (CEF- Common European Framework)
 
Özel Dilko Ortaokulu İngilizce eğitim sistemi Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı’na (CEF- Common European Framework)  dayalıdır. Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı, Avrupa ülkelerinde yabancı dil öğretiminde ortak bir standart, ortak ölçütler ve buna dayalı bir araç geliştirmeyi amaçlayan Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümü tarafından oluşturmuştur. Bugün tüm Avrupa ülkeleri dil öğretiminde bu çerçeve programını uygulamaktadırlar.
 
Özel Dilko Ortaokulu benimsediği dil öğretimi programında portfolyo kullanımını gerektiren eğitim felsefelerine dayalı öğretim etkinlikleri gerçekleştirmektedir . Okulumuzda öğrenciler eğitimleri süresince portfolyo tutmakta, böylece öğrenen özerkliği kazanmakta, kendi gelişimini farkına varmakta ve kendini değerlendirme kavramlarını içselleştirmektedir. Dönem sonlarında gerçekleştirilen Portfolyo Sunum günlerinde öğrencilerimiz dönem boyunca gerçekleştirdikleri etkinlikleri velileri ile paylaşmakta ve dilsel gelişimleri kanıtlamaktadırlar.

 
iMac:Users:Gokce:Desktop:port2.png
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 21. Yüzyıl Öğrenmesi
 
Öğrencilerin 21. Yüzyılda nasıl eğitilmeleri gerektiği tüm dünyada eğitimciler tarafından yoğun olarak tartışılmaktadır. Teknolojideki hızlı ve sürekli değişim eğitimi etkilemekte ve okulların bu değişime uymaları ve gelişmeleri beklenmektedir. 
 
Bugünün çocukları “dijital yerli” olarak tanımlanmakta ve öğretmenler için “dijital göçmen” sıfatı kullanılmaktadır. Bu tanımlama bugünün öğrencisi ve öğretmeni arasındaki nesil farkını vurgulamakta ve değişen öğretmen beklentilerini ima etmektedir. 21. Yüzyıl öğrencileri teknoloji çağında doğduklarından, teknoloji hayatlarının vazgeçilmez bir parçasıdır. Dolayısı ile bu öğrencilerin okullarından, aldıkları eğitimden ve öğretmenlerinden beklentiler farklıdır. Bugün öğrenciler geleneksel öğrenme yöntem ve metotlarından, ölçme ve değerlendirme tekniklerinden, iletişim yollarından çok daha farklı beklentiler içerisindedirler. Okullar öğrencileri dijital dünyada başarılı olmaları için gerekli düşünce, bilgi ve becerilerle donatmalıdır. Bu da, hem okullar, hem öğretmenler hem de müfredatlar için değişimi gerektirmektedir.
 
Zaman, sınıfları dönüştürmenin, öğrencileri pasif bilgi edinici rolünden aktif öğrenen, kendi öğrenmesini planlayan ve kontrol eden bireyler yetiştirme zamanıdır.
 
21. yüzyılda öğrencilerin kazanması beklenen beceriler yaratıcılık ve yenilikçi düşünce; iletişim ve işbirliği; eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme; bilgi, medya ve teknoloji becerileri; esneklik, adapte olabilirlik, girişkenlik, sosyal ve kültürlerarası beceriler gibi yaşam ve kariyer becerileri olarak ifade edilmiştir (Prensky, 2001, Trilling & Fadel, 2009).
 
Özel Dilko Ortaokulu’nda uyguladığımız dil eğitimi müfredatı öğrencilerimize bu hedef becerileri kazandırmaya yönelik dizayn edilmiştir. Okulumuzda İngilizce derslerimizde mobil öğrenme yöntemi kullanılmaktadır. Öğrencilerimiz tablet kullanarak öğrenmede aktif rol almakta, İngilizce’yi materyal geliştirmek için kullanmakta ve aynı zamanda teknolojik becerilerini geliştirmektedir. Öğrencilerimizin kullanacakları tablet uygulamaları onların dilsel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak seçilmekte ve buna göre ders planları hazırlanmaktadır.
        
 
 
 
Özel Dilko Ortaokulu’nda dil öğretimi sadece ders saatleri ile limitli değildir. Öğrenme okul sonrasında da devam etmektedir. Her sınıfımız için bloglarımız mevcuttur. Bloglarımızda hem öğrencilerimize ek öğrenme materyalleri sunar, öğrenmelerini okul dışında da destekleriz, hem de onların derslerde ürettikleri materyalleri paylaşırız. Materyallerinin dijital ortamda paylaşılması öğrencilere gerçek “hedef kitle” yarattığından onları daha kaliteli ve daha yaratıcı ürünler üretmeye teşvik etmektedir.
 
 

Ayrıca, ders esnasında da akıllı tahta yoluyla öğrencilerimizin öğrenmesi daha interaktif hale gelmekte, pek çok farklı teknoloji ders içinde de kullanılmaktadır.
 
 
 
CAMBRIDGE İngilizce Sınavları
 
Cambridge İngilizce sınavları dünya çapında tanınan yeterlilik belgeleridir. Özel Dilko Ortaokulu öğrencilerimiz 5. Sınıftan itibaren seviyelerine uygun, dört dil becerisini ölçmeyi hedefleyen Cambridge sınavlarına katılmakta ve İngilizce yeterliliklerini gösteren uluslar arası geçerliliğini olan sertifikaları almaktadırlar.
iMac:Users:Gokce:Desktop:images-1.jpeg
 
Özetle,
Özel Dilko Ortaokulu olarak dünya standartlarında hazırlanan dil müfredatımız ile, öğrencilerimize 21. Yüzyıl öğrenme becerileri kazandırarak, onları çağın gereksinimlerini karşılayan, yabancı dilde iletişim becerileri gelişmiş, kültürlerarası farkındalığı olan, eleştirel düşünen, öğrenmeyi öğrenen ve sürekli öğrenme kavramını kavramış bireyler olarak yetiştiriyoruz.
 
Kaynakça
http://adp.meb.gov.tr/nedir.php
http://www.p21.org/our-work/p21-framework
Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants. On the Horizon, 9(5).
Trilling, B., & Fadel, C. (2009). 21st century skills (pp. 7-41). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 

Mevcut 5., 7 . ve 8. Sınıflarımızın blogları için aşağıdaki bağlantılara tıklayabilirsiniz.
http://dilkomiddleschool.blogspot.com.tr/

devamı ...