Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar ve Teknoloji Tasarım derslerinde daha önceden kullanılan klasik malzeme ve tekniklerin mix media ve yeni oluşum modelleriyle, yeniden kurgulanması,alışılagelmiş tekniklerin birleştirilerek yeni,farklı sunum ve görsel düzenlemelerle sergilenmesi, yapısalcılık aynı zamanda oluşum dışına çıkılarak,zamanı ve mekanı sanatsal üretim ve kalıplaşmış fikirlerin dışına taşımak, geliştirmek amacıyla çocuklarımızın kişiye özel eğitim anlayışıyla, yeniden kurgulanmasını  amaçlamaktadır.