Fen ve Teknoloji

Fen ve Teknoloji derslerinde temel amacımız; ezbercilikten uzak, yaparak yaşayarak öğrenen, yaşadığı çevreyi tanıyan, seven, değişen çevre şartlarına uyum sağlama bilincine sahip, yapıcı, fen bilimlerine ilgi duyan, bilim ve teknolojinin toplumun ilerlemesindeki etki ve önemini kavramış ve bu bağlamda bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyen gençler yetiştirmektir.

Bu hedefler doğrultusunda müfredat programı etkinlikler, beyin fırtınası yoluyla konu öncesi bilgileri tarama, deney ya da model yapma, konuyla ilgili video filmi, powerpoint sunumu, ya da konuyla ilgili interaktif etkinlikler, okul çevresi ya da ilgili kurumlara gezi, bulmacalar, oyunlar, kavram ve zihin haritalarını uygulama şeklinde gerçekleştirilir.

 Fen ve Teknoloji derslerinde laboratuvar çalışmalarına önem verilir. Bu çalışmalarla öğrencilerimiz araç- gereç kullanma yeteneği kazanır, gözlem ve deney sonuçlarını söz, yazı, resim, şekil ve grafiklerle gösterebilir, yorumlayabilir ve genelleme yeteneğini kazanır.

Aynı zamanda öğrencilerin test becerilerini geliştirmeye yönelik liselere giriş sınavlarına hazırlık çalışmaları yürütülür. Düzenli aralıklarla yapılan sınavlar ile kazanımlar hedeflenen düzeye getirilmeye çalışılır.

Öğrencilerimize verdiğimiz proje ödevleri ise öğrencinin bilimsel süreç, yaratıcılık, araştırma, iletişim gibi üst düzey becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalardır.